Sprzątanie po zgonach

Sprzątanie i dezynfekcja miejsc po zmarłych

Sprzątanie i dezynfekcja miejsc po zgonach w wyniku: śmierci naturalnej, samobójstwie, zabójstwie, wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy oraz innych zdarzeń losowych.

Sprzątanie i dezynfekcja po zgonie jest czynnością niezbędną i bardzo niebezpieczną, dlatego nie zaleca się wykonywanie jej na własną rękę. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp; w odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawicach oraz maskach z filtrami powietrza, które zapewniają bezpieczeństwo przed zakażeniami drogą powietrzno-pyłową, powietrzno-kropelkową. Procesy prac obejmują:

 1. Zabezpieczenie miejsca prac przed osobami postronnymi.
 2. Wstępna dezynfekcja pomieszczeń.
 3. Usunięcie materiału biologicznego po zmarłym i zabezpieczenie w specjalnych szczelnych pojemnikach.
 4. Usunięcie mebli, tapet, boazerii, podłóg drewnianych, wykładzin itp. - w przypadku rozkładu zwłok.
 5. Mycie pomieszczeń specjalistycznymi środkami chemicznymi.
 6. Dezynfekcja właściwa pomieszczeń.
 7. Ozonowanie -przywracanie czystości mikrobiologicznej i sterylności pomieszczeń.
 8. Odwanianie — dezodoryzacja usuwanie zapachów.
 9. Wietrzenie pomieszczeń.
 10. Dezynfekcja klatek schodowych, wind, ciągów komunikacyjnych itp.
 11. Wywóz i utylizacja odpadów.