Mieszkanie chorego na zbieractwo

Sprzątanie po chorych na zbieractwo

Sprzątanie i dezynfekcja po chorych na syllogomanię (potocznie zbieractwo), po eksmisjach, zaniedbaniach.

Mania chomikowania jest zjawiskiem częstym i wyjątkowo niebezpiecznym. Rosnące ilości przedmiotów, śmieci, jedzenia itp. powodują, iż postępujące procesy rozkładu i gnicia są źródłem namnażania się robactwa, niebezpiecznych substancji mikrobiologicznych i odoru, który roznosi się po całym budynku.

Prace głównie opierają się na dezynfekcji, wyniesieniu i wywozie zawartości pomieszczenia, ozonowaniu i dezodoryzacji. A także oczyszczeniu i dezynfekcji klatek, wind, ciągów komunikacyjnych budynku.